Historie om områdetGrundejerforeningen Strandgården blev stiftet i 1948. I dag består den af 107 parceller. Nedenunder er en kort historisk beskrivelse af området og de begivenheder som er hændt. Beskrivelsen er lavet af Ib Christensen. Hvis der er andre som ligger inde med oplysninger som kunne være relevante for grundejerforeningens medlemmer er de velkommen til at sende det til formanden. Karlslunde Strand Lidt historie Ved Karlslunde Strand har der boet og færdes mennesker siden tidernes morgen. Det viser blandt andet stenalder bopladserne ved Sønderholm og Elles mod det, der engang var en stor vig i bugten. Senere bronzealder folket og jernalder folket med gravpladser ved Jærnen (bakken op mod fortet) og gravhøje (firhøje). Senere kom Venderne og gik i land ved Karlslunde Strand år 1153 her var den korteste vej til Roskilde, hvor Svend-Knud og Valdemar bejlede til landets trone. Venderne kom ikke langt, de blev holdt i skak af den kongetro kriger Radulf (Radulfsvej) indtil Svend kom til og sammen slog de Venderne, som led store tab, så de ikke havde folk nok til af sejle skibene hjem. Mønt fund ved Klintegården viser at køb- mænd fra Roskilde på Absalons tid købte fisk her ved stranden. Ræveholmsvej som er et stykke af den oprindelig vej, mellem København og Køge. Ad denne vej drev man kvæg fra Stevns og Køge egnen til København, da det var korteste vej. Langs vejen var der hvilesteder eller kroer. Ved Karlstrup Strand "Godaftenskroen" som Korporalskroen hed i gamle tid (1790 flyttet til sin nuværende plads). Et andet sted var Lopholmen Kro ved Karlslunde Strand her var der folde til kvæg, når kvægdriverne overnattede.

billede af karlslunde strand.

Tirsdag den 15. december 1658 brød svenske kongen Carl X Gustav op fra Køge med hele sin hær for at drage mod København, han passerede Lopholmen og videre af Ræveholmsvej og forbi der, hvor nu Klintegården ligger, det var lige syd herfor et vadestrid over Møllebækken. I 1780 anlagde man en ny vej fra Klovtofte ved Tåstrup og til Køge, og den gamle Køgelandevej mistede sin betydning som amtsvej og i 1828 blev den gjort til en bivej. I 1807 går Engelske ryttere i land fra skibe ved stranden, det var en belastning for befolkningen, der går nogle historier om at de mødte "stærke Hans Andersen" fra Karlslunde som satte sig i tilbørlig respekt hos englænderne. At Karlslunde ligger tæt på Østersøen har man fået mærke ved især 4 stormfloder 13. oktober 1760 steg vandet 4 meter og 6 skibe strandede og store oversvømmelser igen den 13. november 1872 den bedst kendte stormflod – 36 skibe i nød eller strandet i bugten, da vandet trak sig tilbage lå der over alt døde får og lam, øvrigheden gav tilladelse til at folk måtte tage dyrene, bare kødet blev anvendt straks selv om kødet var lidt mørkt, der blev mange fyldte sulekar i Karlslunde – denne stormflod gav anledning til en landsindsamling til de skadelidte og de omkomnes efterladte. Der kom 1 million rigsdaler ind. Igen i 1902 julestormen og 1904 nytårsstormen som voldte ret store oversvømmelser. I 1797 ved udskiftningen, hvor man flyttede gårdene ud fra byerne og ud på de marker og agre, som de dyrkede, kom Klintegården, Langagergård og Strandgården samt Firhøjgård ud ved stranden. I 1911 frasælges Klintegården 200 parceller på strandarealet Jernen (Jernen er den svage bakke der er fra Strandgårdsvej og op til Fortet). Det må være noget af det første tiltag til det villakvarter vi ser i dag. I 1934-35 kommer så betonvejen Valby-Køge og det er den vej vi kender i dag som Køgevejen, blot er de store betonflader erstattet af asfalt. En lille beretning fra egen familie (Ib Christensen) – min far KFUM'er ville sammen med andre KFUM'er køre på cykel til Fuglsang på Lolland året er 1927. De får den idé at de vil køre fra Valby over Hvidovre og langs kysten til Køge. Det gik ad snørklede grusveje indtil man nåede til feriestedet (Folkeferie) så var vejen slut og de måtte bære cyklerne gennem sand og klitter til Jersie, først der var der grusveje igen. Udstykningen i vores eget område er dels skel fra Strandgården som udflyttede i 1797 tidligere Gjeddesdahl Gods nogle af grundene langs Ræveholmsvej, hvor især Lopholm huset overfor centret kan ses på kortet fra 1780. Centergrunden er en del af aktiestykket som blev skåret over af cementvejen (Køgevejen) dette aktiestykke var ejet af en 100 mands forening af folk fra Karlslunde by for at sikre sig et areal ved stranden til udflugter, hvor man kunne være i fred for alle de nye parceller med privat skilte, som man satte op, når man have erhvervet sig et stykke jord ved stranden. Aktiestykket blev erhvervet i 1911 fra Klintegården og blev i 1967 solgt til kommunen indtil da var der hegn for og man havde en nøgle til lågen. Hvor centret nu ligger, var der høje træer, hvor imellem der lå to tennis baner, som man kunne leje sig ind på. Det var Grandboden som styrede det. Grandboden var et lille træhus, hvor landliggere kunne købe mest nødvendige. Hvornår er udstykningen i vores område sket? Langs Ræveholmsvej er alle udstykninger fra matrikler nr. 10 fra Klintegården ca. 1911 og senere igen delt i 70'erne og 80'erne. – Langs Jens Nielsensvej er alle matrikler 10 fra ca. 1949 undtagen hjørnegrunden ved Ræveholmsvej som er fra ca. 1934. Grundene i øverste ende af Ræveholmsvej og Granskovvej med matriklerne 1 er udstykket fra Lopholmen ca. 1934. Grundene fra Granskovvej 2,4,5,6,7,8 og 9 med matrikel 8 er udstykket i 1935 fra Østergården i byen. (men har vist nok været Strandgårdens eje på et tidspunkt) Grunden på nord siden af Lopholmen (Tidligere Tværvej) med matriklerne 11er udstykket i 1952 fra Strandgården. Grundene på Brovej med matriklen nr. 10 er fra Klintegården fra ca. 1949. Grunden på Brovej og Solvej med matriklerne 2 (ved jeg ikke med sikkerhed), hvor kommer fra men udstykket i ca. 1949-50 Ræveholmsgården var ikke en egentlig landejendom der havde jord måske matrikel 2, men man levede af jagt og fiskeri samt lidt dyrehold. Kilde: Hvad der er blevet fortalt mig samt historiskforening (samfund) beretning fra 1934 og Jørgen Andersen, Granskovvej 3 Der tages forbehold for rettigheder årstal og andre fejl Med venlig hilsen Ib Christensen, Granskovvej 13